image
 
    
"סייבינג פוינט" הוקמה בישראל בעקבות מחקר מקיף לבחינת צרכי השוק הישראלי. עקרונות פעילותנו מתבססים על העובדה שבכל חברה גלום פוטנציאל חסכון גבוה אשר לרוב אינו ממומש באופן אופטימלי. הסיבה לכך נעוצה בהתמקדות החברות בחיסכון בהוצאות הקשורות לליבת העסקים. "סייבינג פוינט" מתמקדת בהוצאות שאינן בליבת העסקים ומתמחה במיקסום החיסכון בנושאים אלה.

 

"סייבינג פוינט" מעניקה פתרון כולל, למגוון רחב של נושאי הרכש וההתקשרויות מול ספקים, תוך מתן פתרונות לנושאים ייחודיים בהתאם לצרכי הלקוח. בשנים האחרונות חסכה "סייבינג פוינט" מאות מיליוני שקלים לחברות במשק הישראלי. 

 

"סייבינג פוינט" הציבה לעצמה מטרה, לבסס את מעמדה כחברה המובילה בישראל, בתחומי החיסכון, ע"י בחינה משותפת של מגוון רחב של נושאים בארגון. החברה מקפידה על איכות, מקצועיות, ייחודיות, ואמינות בזכות הסטנדרטים הגבוהים שהציבה לעצמה. ל"סייבינג פוינט" סניף נוסף באוסטרליה המשרת לקוחות בינלאומיים גדולים דוגמת וולמארט, והיא שוקדת על פתיחת סניפים בינלאומיים נוספים.

 

החברה צברה מידע ייחודי אשר משמש את לקוחותיה :

 1. בדיקת חשבוניות עבר והשבת חיובי יתר באמצעות כלים ייחודיים שפותחו ב"סייבינג פוינט".
 2. ביצוע ניתוח אופטימיזציה ושיפור תהליכים בארגון. 
 3. בחינת תנאי ההתקשרות ושיפורם.
 4. בחינת פתרונות טכנולוגיים קיימים וחדשים בישראל ובעולם, הצגתם והתאמתם ללקוח.
 5. מתן מידע המאפשר לשדרת הניהול, כלי בקרה לבחינת הישגיו ותוצאותיו בנושאים הנבדקים.

 

"סייבינג פוינט" מתמחרת את עלותה על בסיס הצלחה בלבד ושכרה נגזר מאחוז קבוע מהחסכון שנוצר ללקוחותיה.

 

ל"סייבינג פוינט" מאות לקוחות, מהחברות המובילות בשוק הישראלי בהם, בנקים, חברות ציבוריות, קיבוצים ומפעליהם, חברות תעשייתיות, חברות היי טק, חברות שירותים וחברות מסחר.

 

דוגמא להליך עבודה שכיח:

 1. במסגרת פעילותנו אנו חותמים עם הלקוח על הסכם התקשרות המסכם את התנאים המסחריים והכוונות המשותפות.
 2. לאחר חתימת ההסכם מסכמים הצדדים את נושאי הבדיקה אותם מעוניין הלקוח לבחון ולנתח.
 3. בנושאים המוסכמים מעבירה סייבינג פוינט את החומרים הנדרשים לצורך הניתוח. בנושאים מסויימים נדרשת פגישה ראשונית עם מנהלי התחומים כדי לקבל מידע ונתונים הקשורים לפעילות הלקוח, לשיטות עבודה, לצפיות וכך הלאה.
 4. לאחר קבלת החומרים מעבירה סייבינג פוינט במידת הצורך, מסמך המאפיין את מצב הלקוח. 
 5. לאחר אישור הלקוח למסמך פועלת סייבינג פוינט לנתח ולאפיין את ההוצאה ומגישה בתוך מספר שבועות דוח חיסכון ראשוני.
 6. נקבעת פגישה עם הלקוח להצגת ממצאי הדוח ולסיכום תהליך מימוש ההמלצות.
 7. סייבינג פוינט מסייעת לאמץ את ההמלצות ומוודאת מימוש החיסכון בפועל.
 8. לאחר החיסכון וחישובו מתחיל תהליך ההתחשבנות לתשלום העמלה המוסכמת.
 9. אחת לתקופה ובהתאם לשינויים בשוק תבחן סייבינג פוינט את המשך מימוש החיסכון לצד פוטנציאל לשיפור נוסף.

עמוד הבית | פרופיל | נקודות לחסכון | לקוחות |כתבות וידיעות |צור קשר
©Copyright 2011 Saving Point   Created and maintained by WSI