image
  
 

ארכיון מסמכים

לעיתים קרובות ארגונים נתקלים בשאלה כיצד והיכן לאחסן את מסמכי העבר שבהם הארגון ממעט להשתמש. לצד הרצון לשמר מידע קיימת גם מחוייבות חוקית לעשות כן.

תחום זה הולך ותופס נפחי פעילות גדולים כפועל יוצא משנות קיומו ופעילותו של האירגון, ולא בהכרח זוכה לתשומת הלב והבקרה הראויה כנדרש.

סייבינג פוינט מציעה שרות שבמסגרתו נבחן את תהליך אחסון המסמכים ואחזורם.

במסגרת התהליך נבחנות שיטות העבודה הנהוגות בארגון, מרועננים/נבנים הנהלים ונבחנת העלות הכספית.

במסגרת פעילות סייבינג פוינט אנו בוחנים בשיתוף הלקוח שימוש בטכנולוגיות אלטרנטיביות כגון סריקת ואחזור מסמכים או לחילופין הקרנה למיקרופיש.

בשנים האחרונות החלה דרישה מצד לקוחות לבחון תהליכי גיבוי של חומר דיגיטלי ואנו פועלים לקדם ולשפר תהליכים אלה.

סייבינג פויינט פועלת גם בתחום זה, כמו ביתר התחומים בהם היא עוסקת, במטרה ליעל ולהוזיל את ההוצאה הכספית.

לסייבינג פויינט קיים ניסיון מוכח בלווי ארגונים בעלי עשרות אלפי מיכלים וביצירת חיסכון משמעותי בפועל.

לשם המחשה באחת מרשתות השיווק הגדולות נעשתה בניהולנו פעילות בה הוזלו העלויות באופן דרמטי באמצעות שיפור מסחרי, בניית נהלים שהביאו לגריסת חומר מיותר ורב ושמירה על המשך ניהול נכון של המוצר בעתיד.


עמוד הבית | פרופיל | נקודות לחסכון | לקוחות |כתבות וידיעות |צור קשר
©Copyright 2011 Saving Point    Created and maintained by WSI