image
  
 

ארנונה, אגרות בניה והיטלים
הטיפול והפחתה במסים כגון: ארנונה, מים וביוב, מס רכוש, אגרות בניה והיטלי פיתוח, קרן חניה, היטלי השבחה ותשלומים למנהל.

מורכבות הבדיקה והטיפול של מיסוי מקרקעין מצריכה זמן רב, ידע, שילוב של דיסציפלינות שונות, ניסיון ומיומנות בכדי ליצור תוצאה אפקטיבית ביחס לחיוב. אמצעים אלה אינם עומדים בדרך כלל לרשות הלקוח.

בחברה צוות עתיר ניסיון ומיומנות הפועל שנים רבות להשגת חיסכון מקסימלי ומורכב מתחומי המשפט, הכלכלה, ההנדסה והשמאות.

חשוב לציין כי אנו פועלים במירב הרגישות מול הרשות במטרה למנוע נזקים ולאפשר מצבי חיסכון בלבד. במקרה של סכונים בהגדלת תעריף יוצגו הפרמטרים ללקוח עוד בטרם נעשתה כל פנייה לרשות, זאת כדי למנוע כל חשיפה. במידה והלקוח השתכנע בכדאיות ובסכוי התהליך אנו נפעל בהתאם ליפוי כוח מול הרשות במטרה למקסם את פוטנציאל החיסכון בתחום.

לסייבינג פוינט שיטות ייחודיות לבדיקת נכונות חוקיות המסים, הכוללות בין היתר מודלים מורכבים לחישוב המס, מערכת מידע ממוחשבת ומאגרי מידע היסטוריים ועדכניים אודות המיסוי ברשויות המקומיות. לצורך יצירת תוצאות אופטימליות נדרשת חשיבה עצמאית, מקורית ויצירתית בלימוד מערכת הנחות היסוד בחיובי המס של הרשויות השונות. לסייבינג פוינט צוות מומחים מקצועי ומיומן בעל שיטות ייחודיות לביצוע מו"מ ודיון מול הרשויות שבאו לידי ביטוי בהפחתות מס רבות ותקדימים שיצרה החברה.

בצוות הבדיקה מומחים בעלי נסיון רב במאות לקוחות בפריסה ארצית שהצליחו לייצר הפחתה בחיוב וחיסכון כספי במאות מיליוני שקלים ללקוחות. צוות הבדיקה בוחן ומטפל בחיובי הארנונה של חברות גדולות במשק בעלות נכסים רבים ברשויות שונות ויוצר עבורם חיסכון כספי ניכר כגון: חברת החשמל, קוקה-קולה, א.דורי, תנובה, אינטל, עיתון הארץ, עשרות קיבוצים ומפעלים ועוד.

סייבינג פוינט מדגישה במתן שירותיה, יסודיות קפדנית לגבי כל פרט בבדיקה וגיבוש המסקנות, אמינות והגינות ביחסיה עם לקוחותיה, קביעת מדיניות משותפת לטיפול ועדכון הלקוח על התקדמותו, דבקות במטרה במהלך הטיפול ומו"מ מול הרשויות. הישגי החברה בארנונה

התמורה הינה על בסיס הצלחה בלבד, דהיינו רק הפחתה בפועל של החיובים מביאה לכך שסייבינג פוינט תהיה זכאית לשכר טרחה.

שיטה זו מחייבת אותנו לפעול בצורה יסודית וחדשנית אשר תוצאותיה יביאו לחיובי המינימום האפשרי על פי דין.

היקף הטיפול מחייב התמודדות מול כל העיריות בארץ ומרבית מן המועצות המקומיות.

צוות החברה הצליח ליצור תקדימים מנהלתיים ומשפטיים וביניהם ניתן למנות:

- שינוי סיווג לחברות הביטוח .

- שינוי התייחסות לבתי תוכנה בת"א, חיפה ור"ג.

- שינוי מעמד "דייר משנה" לצורך חיוב בארנונה.

- מתן פטור והפחתות לנכסים ריקים מעבר ל – 6 חודשים הקבועים בחוק.

- תקיפה וביטול סיווגים לא חוקיים בצווי הארנונה של ת"א וחיפה.

- מתן הנחות לנכסים חדשים.

חברת סייבינג פוינט ביצעה הפחתות רבות בחיובי הארנונה לחברות גדולות ושונות במהותן,

על בסיס פיתוח רעיונות ייחודיים שלנו, הנשמרים בדיסקרטיות.

עקרונות יסוד בפעילותה של החברה

· שמירת האינטרס של הלקוח ברשות המקומית, כערך עליון.

· ביצוע בדיקה מקיפה שממצאיה מועברים ללקוח.

· טיפול מול הרשות המקומית רק לאחר אישור הלקוח.

· השגת חיסכון מקסימלי אפשרי במסגרת החוק.

· פניה לערכאות משפטיות רק לאחר מיצוי הדרכים האחרות ובאישור הלקוח.

· ליווי ותיאום עם הלקוח בכל הקשור לענייניו.

· אנו נמנעים ממצבי ניגוד אינטרסים ולכן המחלקה אינה פועלת עבור רשויות מקומיות.

תהליך העבודה

- קבלת רשימת נכסים והחיובים לבדיקה.

- בדיקה טכנית לרבות מדידת שטח של הנכס (לפי הצורך).

- ביצוע בדיקה, חשבונאית ומשפטית (יעוץ משפטי ע"י גורם חיצוני).

- הכנת השגות.

- טיפול ומעקב בהשגות.


עמוד הבית | פרופיל | נקודות לחסכון | לקוחות |כתבות וידיעות |צור קשר
©Copyright 2011 Saving Point    Created and maintained by WSI