image
  
 

דיוור ישיר מודפס

השימוש בדיוור ישיר מודפס ככלי שיווקי ופרסומי הולך ותופס תאוצה בכל העולם ובישראל בפרט.

הדוור משמש כלי יעיל במספר אופנים :

1. מאפשר יכולת פעולה מול כל קהל יעד ממוקד ומוגדר.

2. נותן מענה להשגת תוצאות שיווקיות אפקטיביות.

3. ניתן לנתח במדויק את התוצאות העסקיות שהושגו כתוצאה מהפעילות.

4. כלי דינאמי וגמיש במתן פתרונות מול קהל יעד מוגדר.

5. התחום מאופיין בהתפתחות טכנולוגית מואצת המאפשרת גמישות באפשרות הייצור .

6. הספקים בתחום נדרשים למקצועיות רבה ובהרבה מן המקרים הלקוחות מפתחים תלות בספק. תלות זו מאפשרת לספק לדרוש מחירים יקרים לסוג העבודה המבוקש.

7. התחום מהווה הוצאה כספית בלתי מבוטלת בהיקפה ובחשיבותה בעיני הארגון.

החשיבות שבלקיחת גורם חיצוני מקצועי לשם בחינת תהליך העבודה ויצירת חיסכון כספי בעלויות:

המעבר משיווק המוני לשיווק ממוקד ולעיתים שיווק אינטראקטיבי מחייב הכרות אישית של הספק את הלקוח. זאת לצד התפתחות כלים ופתרונות מחשוביים, מבהירה ומדגישה את מורכבות התהליך ודורשת מהארגון הפעלה של אנשי מקצוע חיצוניים . בהרבה מן המקרים מבוצעת העבודה בסיוע אנשי פרסום או שיווק אך לעיתים לא נלקחים אנשי מקצוע מעולם הדפוס.

בנקודה זו בדיוק מתחברת סייבינג פוינט לתהליך כגוף יעוץ חיצוני המייצג את הלקוח אם נדרש בפני הספקים ואף חושף את הלקוח לטכנולוגיות חדשות ולתהליכי עבודה חדשניים. הידע בדבר פתרונות אפשריים טכנולוגיים ותפעוליים יאפשר ללקוח גמישות וחיסכון בהוצאות. כמו כן בהחלט יתכן שיפור והגדלת אפקטיביות בדיוור.

כל זאת נעשה מנקודת מבט והכרות בת שנים עם ספקים וטכנולוגיות קיימות וחדשות בשוק בארץ ובעולם בכל רגע נתון.

סייבינג פויינט מלווה את הלקוח בייעוץ לחיסכון עד לרגע שבו מושג החיסכון בפועל ומתוגמלת כאחוז מהחיסכון בפועל.

לסייבינג פויינט ניסיון מוכח בחיסכון של עשרות מיליוני שקלים בתחום בקרב החברות המובילות בשוק הישראלי.

לשם המחשה טיפלנו באחת מחברות התקשורת הגדולות וחשפנו בפני הלקוח אלטרנטיבות נוספות שלא הכיר ולמעשה הצלחנו לבנות חלופה ממשית שגרמה להוזלה בעשרות אחוזים.


עמוד הבית | פרופיל | נקודות לחסכון | לקוחות |כתבות וידיעות |צור קשר
©Copyright 2011 Saving Point    Created and maintained by WSI