image
  
 

חיסכון בביטוח

ביטוח ככלל הינו חלק ממערך ניהול הסיכונים בארגון. קיימת חשיבות גדולה לארגון לדעת כי פעילותו מבוצעת במינימום סיכונים אשר עשויים במקרים מסויימים לגרום לנזקים משמעותיים.

הוצאות הביטוח לעיתים מהוות חלק נכבד מההוצאות הקבועות של הארגון. גם במקרים בהם ההוצאה אינה גדולה יש חשיבות רבה לכיסוי ולמיגון הסיכונים שעשויים להיות גדולים בהרבה. כיום קיימים ביטוחים שונים ומגוונים המאפיינים את תיק הביטוח דוגמת רכוש, דירקטורים, חבויות ועוד. שונות זו מחייבת הכרה מקצועית ויומיומית של התחום הן בהיבט הכיסוי והן בהיבט התמחיר.

הגורמים הנוטלים חלק בעשיית הביטוח הם חברת הביטוח, סוכן הביטוח, המבוטח ולעיתים גם יועץ ביטוח. בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בשימוש ביועצי ביטוח לא רק בחברות בעלות תקציב גבוה אלא גם בתקציבים נמוכים יותר.

הצורך ביועצי ביטוח נוצר מהבנה של הלקוח בחוסר מקצועיותו ויכולתו להתמודד בנושא מורכב מול חברות הביטוח.

סוכן הביטוח אשר מבחינת החוק הינו שלוחו של המבטח (חברת הביטוח) מחויב בנאמנות כפולה ואף משולשת בין הלקוח, המבטח ורצונו להכנסה מקסימלית מהתיק, ברור כי ככל שהפרמיה גבוהה יותר כך גדלה באופן ישיר עמלת הסוכן.

חברת "סייבינג פוינט" פיתחה מודל המאפשר למצות את פוטנציאל החסכון בתחום ולהגיע בכיסוי המבוקש לרמות המחיר הנמוכות ביותר. אנו פועלים עם נציגים מובילים מול חברות הביטוח במטרה להוזיל את הפרמיה ללקוח ולשמור על רמת כיסוי ושרות אופטימליים הנהוגה בחברות הגדולות והמובילות בישראל.

"סייבינג פוינט" אינה באה להחליף את סוכן או יועץ הביטוח אלא באה לתת גישה חדשנית ולתרום ליעול התחום. חשוב לציין שמר יהודה אשד, המנהל תחום זה בחברה הינו יועץ ביטוח בעל ניסיון רב ומוכח. המטרה העיקרית הינה שימוש בכיסוי הקיים תוך הוזלתו. "סייבינג פוינט" משמשת ככלי עזר גם לארגונים שבהם קיימים יועצי ביטוח.

מר יהודה אשד עסק בתפקידי ניהול בכירים ובעל ניסיון של עשרות שנים בתחום, מר אשד הינו מרצה בכיר בנושא הביטוח האלמנטרי ומייצג עבור לקוחות "סייבינג פוינט" תיקים בעשרות מיליוני ₪ בשנה.

מודל ההשתכרות של "סייבינג פוינט" מבוסס על ההבנה שרק במקרה של חסכון ללקוח תשתכר החברה באחוז מוסכם מהחסכון, זאת ללא פגיעה בכיסוי הביטוח.

אינטרס משותף זה מאפשר ל"סייבינג פוינט" להוזיל פרמיות בסכומים בלתי מבוטלים.

"סייבינג פוינט" מצליחה לצמצם את עלויות הביטוח בין ע"י המשך עבודה מול הסוכן והיועץ הקיימים או לחילופין ע"י מעבר לגורם אחר וזאת בהתאם להחלטת הלקוח.

ניתוח ארוע ביטוחי

לקוח – הוצאת ספרים מובילה.

עלות הפרמיה - ___________

ספקים - חברות הביטוח

אפיון השוק - שוק שמרן המאופיין בקושי של הלקוח למיצוי פוטנציאל החסכון

החברה ניהלה עבור הלקוח מכרז בין חברות הביטוח שבסופו הפרמיה הוזלה ב- % _____. בנוסף ולמרות ההוזלה שופרו הכיסויים הביטוחיים, בין היתר באמצעות הורדת חריגים והרחבות נדרשות.

פעילות זו בוצעה בשיתוף עם סוכן הביטוח הקיים שבסופו של דבר המשיך לשמש כסוכן הביטוח, ובפרמיה נמוכה יותר. גם חברת הביטוח לא הוחלפה, לבקשת הלקוח.

במקרה זה, זוהו נקודות התורפה של הלקוח, שמנעו ממנו לממש את החסכון בעבר וטופלו נקודתית בהתערבותנו.

לחפש בעיה ביטוחית מורכבת שנפתרה ושתשאיר רושם של מקצועיות, רעיון יצירתי.


עמוד הבית | פרופיל | נקודות לחסכון | לקוחות |כתבות וידיעות |צור קשר
©Copyright 2011 Saving Point    Created and maintained by WSI