image
  
 

תחום השילוח הבינלאומי
 לבדיקה ללא עלות צור קשר - 03-6236171 
 Info@savingpoint.co.il
 
המגמה העולמית

תחום התובלה הבין לאומית בעולם נמצא בתהליך של גידול מואץ.

התפתחות תחומי המסחר הבין לאומי, ההאצה בהתפתחות המדינות במזרח אסיה ובראשן סין והורדת חומות המיסוי ומכסים שונים תרמו לגידול משמעותי בהיקף העסקאות הגלובלי ובאופן ישיר גם להתרחבות משמעותית של היקף פעילות התובלה הבין לאומית.

התרחבות זאת באה לידי ביטוי גם בהגדלת הביקושים לאמצעי תעבורה אשר בנקודת הזמן הנוכחית הביאו לעודף ביקוש על היצע ולעליית מחירים בתחום.

היבט נוסף של השינויים בתחום הנו תופעת הרכישות והמיזוגים של חברות ענק בשוק העולמי. לתופעה זו השפעה ישירה גם על השוק הישראלי המתבטאת בשינויים בהסכמי הפעילות של החברות הבין לאומית מול חברות השילוח הישראליות המייצגות אותן בשוק המקומי.

השוק הישראלי

היקף פעילות התובלה הבין לאומית בישראל נמצא במגמת התרחבות מתמדת.הגידול באוכלוסיית ישראל, העלייה ברמת החיים והורדה של מכסים וחסמים שונים הביאו לעלייה משמעותית בהיקפי היבוא לישראל.

הפריצה של מגזר חברות ההייטק וההתרחבות והשיפור בפעילות המגזר התעשייתי, הביאו לגידול משמעותי בייצוא מישראל.

הגידול בהיקפי הפעילות מלווה במגמת עלייה מתמדת של המחירים בתחום הנובעת הן מהתייקרות בסעיפי הדלק והביטחון והן מעלייה בעלויות השילוח עצמן כתוצאה מעודף ביקוש על היצע. עובדה זאת הופכת את ההוצאה בתחום למשמעותית לארגון ובעלת השפעה ישירה על תמחיר המוצרים עצמם ועל יכולת התחרות של הארגון בשווקים השונים בהם הוא פעיל. ניהול פעילות השילוח הבינלאומי בארגון הנו מורכב ביותר הן בהיבט הבחירה באופן השילוח והן בהיבט יכולת הבקרה על החיובים המוגשים לארגון.

נפוץ כיום לפגוש בארגונים גדולים הפעילים הן בתחום היבוא והן בתחום היצוא ומטפלים במגוון רחב של פעילויות כגון :

· שילוח אווירי.

· שילוח בים - מכולות 20 או 40 רגל, מכולות מלאות או חלקיות, הובלה ישירה או שטעון.

· חומרים מסוכנים.

· משלוחים בקירור.

· הובלה יבשתית בארץ ובחו"ל.

קשיים נוספים המכבידים עוד יותר על ניהול הפעילות בתחום נובעים מהצורך בעבודה מול עשרות יעדים שונים ברחבי העולם, השונים בדרישותיהם ובאופן החיובים בהם ממדינה למדינה.

קשיים אלו בנוסף לעובדה כי מול הארגון עומדים מספר גורמים (עמיל המכס, המשלח, חברות הספנות והתעופה) ורשויות שונות הופכים את הטיפול בתחום באופן יעיל למשימה מורכבת במרבית הארגונים.

פעילות סייבינג פוינט

חברת סייבינג פוינט ביצעה תהליכי בחינה בתחום התובלה הבין לאומית בקרב רבים מלקוחותיה חלקם מהגדולים בשוק הישראלי.

מניתוח של המכנה המשותף אשר נמצא בחלק גדול מהחברות ניתן לומר באופן ברור כי רוב החברות בתחום מתקשות לעקוב אחרי השינויים התכופים בענף וכן מתקשות לבצע תהליך בקרה מסודר של החיובים בהם היא מחויבת.

חברת סייבינג פוינט מבצעת בארגון שלושה תהליכי בחינה שונים שמטרתם :

1. בדיקת חיובי החברה בהווה ובעבר הכוללת בחינת מרכיבי החיוב השונים, היטלים, סווגי מכס וכו. עד היום השיבה סייבינ גפוינט ללקוחותיה מליוני שקלים כתוצאה מאיתור חיובים שגויים.

2. בחינת אופן הפעילות בתחום, ניתוח צרכי החברה והמלצות על אלטרנטיבות העשויות לייעל את העבודה.

3. בחינה של עלויות החברה לעומת רמות המחיר אליהן ניתן להגיע בנקודת הזמן של הבדיקה וכן מתן כלים לשימור ההנחות שהתקבלו לאורך זמן.


עמוד הבית | פרופיל | נקודות לחסכון | לקוחות |כתבות וידיעות |צור קשר
©Copyright 2011 Saving Point    Created and maintained by WSI