image
  
 

חיסכון בגז
 
"סייבינג פוינט" בוחנת ומאתרת טעויות חיוב של חברות הגז ובמקביל בוחנת את הסכמי ההתקשרות ומסייעת לשפר את התנאים המסחריים.
היכרות מעמיקה עם עולם זה ומעקב רצוף, מאפשרים ניצול חלונות הזדמנויות ושיפור הסכמים בעולם בו לא מתקיימת תחרות משוכללת. במידה מסויימת קיים דמיון בין עולם הדלק והגז המוחזק בישראל ע"י אותם תאגידים. ללא ספק עולם הגז ריכוזי יותר ותחרותי פחות. בישראל קיימות מספר חברות גדולות בינהן : אמישראגז, פזגז, סולגז ודורגז. מעבר לחברות אלה קיימים ספקים קטנים המחלקים נתח שוק של כ 20%.
ניתוח פעילות הגז משתנה בין חברה לחברה בהתאם לאפיונים ולביקוש. סייבינג פוינט מרכזת פעילות אצל חלק מהצרכנים הגדולים במדינה בינהם : בתי אבות, בתי מלון, חברות תעשייתיות ועוד. מובן הוא כי שימוש באנרגיית הגז מעבר להיותה חסכונית שומרת על איכות הסביבה ועדיפה לאין שיעור על המזוט והסולר וסייבינג פוינט שמחה לקדם פרויקטים אלה גם ברמה זו.
בשנים האחרונות החל להסתמן עניין רב בתדלוק רכבים בגז כמפורט לעיל.
 
תדלוק רכבים בגז
 
השינויים המיסויים הביאו לפיחות במעמד הסולר ולהגדלת ההוצאה ומכאן לחיפוש אחר מקורות אנרגיה חלופיים וזולים. הפתרון המוצע ע"י הגז השתפר טכנולוגית ומאפשר לחלק מציי הרכבים פתרון זול ולא פחות חשוב פתרון השומר על איכות הסביבה. פתרון זה אינו אופטימלי בשעה שקיימות תקנות מחמירות שונות המקשות על יישום המהלך. נוסף לכך קיימות מעט תחנות ארציות ואחרות המאפשרות תדלוק רכבים בגז למרות שקיים מאמץ להגדיל ולהרחיב את כמות התחנות. כיום מפוזרות כ 30 נקודות תדלוק בגז באזור המרכז בלבד. סייבינג פוינט מלווה ארגונים בתכנון חיסכון ומאפיינת פתרונות גם בהיבט זה בהתאם לדרישות הלקוח.

לבדיקה ללא עלות צור קשר - 03-6236171
או במייל Info@savingpoint.co.il


עמוד הבית | פרופיל | נקודות לחסכון | לקוחות |כתבות וידיעות |צור קשר
©Copyright 2011 Saving Point    Created and maintained by WSI