image
  
 

חיסכון בליסינג
 
"סייבינג פוינט" יצרה כבר חיסכון בציי רכב מהגדולים במדינה ופועלת גם כיום לחיסכון בעשרות אלפי כלי רכב של לקוחותיה.
תחום הליסינג התפעולי התפתח מאוד בשנים האחרונות לצד מורכבות ההסכם מול חברות הליסינג והיבטי המס.
"סייבינג פוינט" מסייעת לאתר טעויות חיוב וכבר השיבה מליוני שקלים ללקוחותיה בשנים האחרונות.
מורכבות ההסכם והצורך להכיר היטב את כל היבטיו, מחייבת גישה מקצועית ועדכנית. "סייבינג פוינט" מאפשרת ללקוחותיה וגם לך, להסתייע בידע הרב שצברה בתחום ולהגיע להסכם המתאים והנכון ביותר בהתאם למורכבות ודרישות כל לקוח.
"סייבינג פוינט" בוחנת את כדאיות הליסינג מול חלופות שונות של רכישת רכבים בארגון.

 

             האם אתם ערוכים לשינויים הצפויים בשוק הליסינג בעקבות ועדת זליכה?

 

שוק הליסינג עומד בפני שינוי רגולטורי משמעותי, בדומה לשוק התקשורת והדלקים, שתכליתו התייקרות ציי הליסינג. חברת סייבינג פוינט פועלת ומסייעת לחברות בעלות ציי רכב להיערך בהקדם האפשרי לשינוי הצפוי.

בימים אלו פועלת וועדת "זליכה"- הוועדה להסדרת ענף הרכב אשר מטרתה היא הגברת התחרות בענף. הועדה אמורה להגיש המלצותיה בחודשים הקרובים. המלצות אלו צפויות להביא לירידת המחירים ברכבים חדשים לצרכן הפרטי ועליית מחירי הליסינג לצרכן העסקי.

לאחרונה החלו לדלוף לתקשורת המלצותיה הצפויות של הוועדה, בין השאר פורסמו ההמלצות הבאות ב"עיתונות הכלכלית":

 

פיקוח על המחירים. יבואני הרכב יהיו חייבים לדווח למדינת ישראל על מחיר מכירת המכוניות לחברות הליסינג. המדינה תיצור מנגנון אשר יחשב את גובה ההנחה שהיבואן יצטרך לתת לצרכן הפרטי, בהתאם לגובה ההנחה שנתן לחברות הליסינג. ההנחות ללקוחות הפרטיים יהיו נמוכות מההנחות לחברות ליסינג הרוכשות ציי רכב שלמים, אך ההנחה תהיה מובטחת. המחירים יפורסמו באתר אינטרנט אשר יוקם למטרה זו.

המשמעות: מחיר הרכב לצרכן הפרטי יוזל.

 

הגבלת גודלן של חברות הליסינג. חברות הליסינג נהנות כיום מרמת מינוף גבוהה. הוועדה תמליץ על הגבלת גודלן של חברות הליסינג, במטרה להגדיל את התחרות.

המשמעות: הקטנת הריכוזיות בשוק הקיים ועידוד פתיחת חברות נוספות.

 

איסור החזקת חברת ליסינג. על יבואני הרכב ייאסר להחזיק בחברת ליסינג, על מנת שלא לאפשר ליבואן למכור רכב לחברת הליסינג בהנחות גדולות, מה שעלול ליצור עיוות של השוק. כיום קיימים מספר יבואנים שמחזיקים חברות ליסינג, כגון קבוצת קרסו, יבואנית רנו, ודוד לובינסקי, יבואנית פיז'ו וסיטרואן.

המשמעות: יבואני הרכב לא יוכלו למכור את מרכולתם לחברות של עצמם אלא לחברות אחרות בשוק ולצרכנים פרטיים, מה שיגביר את התחרות.

 

חברת סייבינג פוינט פועלת בתחום חיסכון הליסינג על בסיס הצלחה כבר למעלה מ10 שנים ומייצגת ציי רכב מהגדולים בישראל. בין לקוחותינו גופים ממשלתיים, מוסדיים, בנקים, חברות היי טק ועוד. בידי חברת סייבינג פוינט הכלים והידע להתמודדות עם השלכות המלצות וועדת "זליכה" ולהיערך לתכנון הוצאות הצי הגדולות בשנים הקרובות במטרה לשמור על הישגי החיסכון לאורך זמן.
 

כלל המלצות הועדה כפי שפורסמו:

  1. איסור ריבוי מותגים – ייאסר על יבואני הרכב יבוא של יותר ממותג רכב אחד.
  2. יבוא אישי - הרחבת אפשרות של יבוא אישי והסדרת עיסוקם של הסוכנים העוסקים בתחום.
  3. יבוא מקביל – מתן אפשרות של יבוא רכבים במקביל ליבואן הקיים ואף אישור יבוא רכבים אירופאים מארה"ב.
  4. רכב משומש כחדש – בעת יבוא רכב משומש שגילו עד 18 חודשים ואשר נסע פחות מ-1,000 ק"מ ניתן יהיה לרשום אותו כחדש לחלוטין.
  5. איסור ריבוי מותגים – ייאסר על יבואני הרכב יבוא של יותר ממותג רכב אחד.
  6. פיקוח על מחירים – יבואנים יאלצו לדווח למדינה על מחיר מכירת רכבים לחברות הליסינג, המדינה תיצור מנגנון שיחייב מתן הנחות לצרכן הפרטי בצמוד להנחות לחברות הליסינג.
  7. גודל חברות הליסינג – המדינה תגביל את גודלן של חברות הליסינג במטרה להגדיל תחרות.
  8. איסור החזקת חברות ליסינג – יבואנים לא יורשו להחזיק חברות ליסינג.
  9. איסור החזקת מוסכים – יבואני הרכב לא יוכלו להחזיק מוסכים, הדבר יוזיל את עלות הטיפולים.


עמוד הבית | פרופיל | נקודות לחסכון | לקוחות |כתבות וידיעות |צור קשר
©Copyright 2011 Saving Point    Created and maintained by WSI