image
  
 

חיסכון בדפוס

נושא הדפוס בארגונים נחלק עקרונית לשני תחומי פעילות מרכזיים :
  1. דפוס תפעולי – מייצג ניירת משרד, טפסים, שיקים, כרטיסי ביקור, דפי לוגו, מעטפות מסוגים שונים וכו'.
  2. דפוס שיווקי – פליירים, פוסטרים, חוברות מסוגים שונים , קטלוגים, עמדות קידום מכירות, שלטים וכו'.
שני התחומים מהווים את עיקר ההוצאה בתחום הדפוס ובהרבה ארגונים מדובר בהוצאה בלתי מבוטלת.
 
בהרבה מהמקרים ההוצאות קטנות וחוזרות על עצמן, אך כאשר מרכזים ומסכמים את כלל ההוצאה מתברר כי ההוצאה אינה זניחה כלל ועיקר. לעיתים מתרכז הרכש בחברה בפרטו של ההוצאה ובצדק. קשה למערכות הרכש הקיימות לנהל בקרה שוטפת על כל הוצאה קטנה גם אם מדובר בהיקפים גדולים של אותן הוצאות קטנות.
 
לעיתים בתוך הארגון קיימים גורמים שונים המנהלים את הרכש בתחום. מלבד אנשי הרכש שותפים גם אנשי השיווק, מערכות המידע והנהלה.
 
עלות חומרי הגלם המצויים במגמת התייקרות עולמית מהווה חלק נכבד מעלות הספק, ובכך העלויות והמחירים הם במגמת נסיקה.
 
סייבינג פויינט בוחנת את אופן התפקוד של הארגון ומציעה שיטות להתייעלות ארגונית. החברה בוחנת את מגוון הספקים ופועלת לאיתור פתרונות מתאימים.
 
סייבינג פוינט הצליחה במהלך השנים ללוות ארגונים גדולים ובינוניים בבחינת התחום וייצר חיסכון כספי גדול בהיקפים של עשרות מליוני שקלים.
 
בין לקוחותינו בתחום : ארגונים אקדמאיים, הוצאות לאור, ארגוני וחברות הדרכה גדולות, בנקים, חברות תקשורת ועוד.


עמוד הבית | פרופיל | נקודות לחסכון | לקוחות |כתבות וידיעות |צור קשר
©Copyright 2011 Saving Point    Created and maintained by WSI