image
  
 

חיסכון במיכון משרדי - 
לבדיקה ללא עלות צור קשר - 03-6236171 

תחום המיכון המשרדי מאופיין ב- 4 תחומי פעילות עיקריים : הדפסה, צילום, פקסים, סריקה. תחומי פעילות אלה יוצרים הוצאות עיקריות בחברה שמקורן ברכש ציוד, תחזוקה וחומרים מתכלים.

תחום זה מנוהל בסייבינג פוינט ע"י צוות מומחים בעלי נסיון רב. 

סייבינג פוינט מנהלת פרויקטים אלה אצל חברות מובילות בשוק בעלות צרכים גדולים וחלקם מורכבים וייחודיים דוגמת : חברות תקשורת, בנקים, חברות ביטוח ועוד. בפרויקטים אלה הצליחה סייבינג פוינט לסייע לארגונים לייצר חיסכון כספי ניכר.

המצב המאפיין את עיקר השוק הישראלי מציג לרוב הפרדה בין פעילות ההדפסה המנוהלת ע"י יחידת המחשב לבין פעילות הצילום והפקס המנוהלת ע"י התפעול/רכש. הפרדה זו יוצרת פעמים רבות "בזבוז" בניהול מתואם וחסכוני של התחום.

הן שוק ההדפסה והן שוק הצילום בארץ מאופיינים במספר יבואנים וספקים רבים הגורמים לתחרות חריפה ולשחיקה ברווחיות הספקים בתחום. תחרות זו מנוצלת לרוב ע"י הלקוחות בשוק להורדת מחירים. מניסיוננו בחלק גדול מהמקרים אין בידי הארגון מידע מדויק לגבי מחיר הפעימה המשולם בפועל. המו"מ עם הספק נעשה על סמך מידע חלקי והערכה בלבד.

יוצא מזה שהורדת מחיר אשר אינה מלווה בניתוח מקצועי של צורכי הארגון עלולה במקרים רבים להביא לפגיעה בשרות ובטווח הארוך אף להגדלת ההוצאה בארגון. בכל ארגון קיים אפיון צריכה שונה הנגזר מאופן פעילותו הארגוני. שונות זו מביאה למצב שבו נדרשים פתרונות שונים לכל ארגון. קיימת חשיבות לדגשים בביזור הארגון, צריכת הדפסת ש/ל וצבע, כמות התעתיקים, מיקום המכונות ואיבזורן וכך הלאה.

פעילות "סייבינג פוינט"

בעולם המודרני מקובל בשנים האחרונות לבחון את סה"כ יצירת התעתיקים בארגון כמקשה אחת.

חברת "סייבינג פוינט" מבצעת אצל לקוחותיה (בין היתר בנקים, חברות תקשורת ועוד) ניתוח מקדים של התפלגות פעימות המונה בחברה וממליצה לארגון על היבטים שונים העשויים להביא להתייעלות ולחסכון ביניהם :

1. בחינת אופן הפעילות בארגון וניתוח עלות יצירת התעתיקים בארגון.

2. הקטנת כמות הפעימות המתבצעת בארגון ע"י שילוב תוכנות בקרה וכיתור.

3. הוזלת מחיר הפעימה למחיר האופטימלי הקיים בשוק באותה נקודת זמן, המבוסס על הכרות וליווי של מכרזים מובילים בשוק.

4. בחינת כדאיות איחוד ציוד מתחומי ההדפסה והצילום והכנסת ציוד משולב המתאים לארגון והעשוי לחסוך בעלויות הרכש.

5. מתן הרשאות עפ"י משתמשים להדפסה בצבע.

לבדיקה ללא עלות צור קשר - 03-6236171 
או במייל Info@savingpoint.co.il


עמוד הבית | פרופיל | נקודות לחסכון | לקוחות |כתבות וידיעות |צור קשר
©Copyright 2011 Saving Point    Created and maintained by WSI